WORKSHOP Street foto - Komárno-2012

V spolupráci s ROS v Komárne organizujeme 04.08. 2012 WORKSHOP zameraný na street fotografiu.

LEKTOR Workshopu - Radovan Mišík


10 00 – 11 00 hod.        Teoretická časť - prednáška, ktorá sa uskutoční v premietacej miestnosti Podunajského múzea (Zichyho palác, Nám. Generála Klapku 9, Komárno).

Budeme rozoberať témy: čo je to street fotografia, rozhodujúci moment, história street fotografie, výber vhodného času a miesta, ako pristupovať k ľuďom na ulici a kedy nefotografovať, výber vhodnej foto techniky, nastavenie fotoaparátu, právo a street fotografia, diskusia.

11 00 – 13 00 hod.        Spoločné fotenie v uliciach Komárna - Predvedieme vám, ako pristupovať k ľuďom, aby im vaše fotografovanie nevadilo, ktoré objekty si treba všímať a ako ich zaujímavo zachytiť.

13 00 – 14 00 hod.        Obed – (hradí si účastník sám, obed však nie je povinný) kde rozoberieme situácie, s ktorými sme sa stretli na doobednom fotografovaní.

14 00 – 15 30 hod.        Individuálne fotenie - Počas „poobedného“ fotografovania sa môžete od skupiny oddeliť (ak je človek sám, je všímavejší, vie sa lepšie sústrediť, nič ho neruší, je menej nápadný). Necháme toto rozhodnutie na každom z vás.

15 30 – 17 00 hod.        Rozborový seminár - Po príchode do premietacej miestnosti si každý zúčastnený  vyberie 3 najlepších fotografií, ktoré si môže pripraviť na prezentáciu na projektore (prevod do čiernobiela, výhoda mať vlastný notebook). Spoločne si všetky zábery prezrieme,  povieme ku každému záberu vhodné pripomienky.

Share
comments