Warning: getimagesize(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /www/doc/www.streetphoto.sk/www/plugins/content/facebooklikeandshare/facebooklikeandshare.php on line 1191

Warning: getimagesize(http://www.fotovzahrade.sk/galery/fvz2014/galery/fvz14_146.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /www/doc/www.streetphoto.sk/www/plugins/content/facebooklikeandshare/facebooklikeandshare.php on line 1191

Foto v Záhrade - 5.9.2015

Priatelia dobrého svetla, fotonadšenci, aj všetci ostatní, srdečne Vás pozývame na piaty ročník parkovej výstavy - FOTO v ZÁHRADE 2015.

Ak máte doma fotografie, ktoré by nemali zostať ukryté pred svetom, chcete vedieť aký názor má na ne naša odborná porota, i laická verejnosť, prídte 05.09. 2015 do Medickej záhrady, možno práve Vy vyhráte jednu z mnohých krásnych cien, a všetci spoločne strávime jedno krásne popoludnie.Tešíme sa na Vás

o.z.NOBAF

FOTO V ZÁHRADE

... je súťažná verejná výstava fotografií
... umožňuje autorom (spĺňajúcim podmienky) bezplatne prezentovať svoju tvorbu
... podporuje autorov vystavovaných fotografií v ich tvorbe a rozvoji talentu
... poskytuje autorom rady odbornej poroty (zloženej z profesionálnych fotografov)
... si kladie za cieľ ukázať širšej verejnosti čaro fotografie
... má ambíciu stať sa aj tradičným rodinným podujatím najmä bratislavčanov
... sa uskutoční 05.09.2015 v Medickej záhrade v Bratislave

 

Vystavovateľom doporučujeme:

• Každý vystavovateľ si zabezpečí upevnenie (štipce) svojich fotografií na výstavnú plochu • Vystavované fotografie zjednotiť čo do obsahu, spracovania i formátu • Vystavovať fotografie formátu A4 alebo väčšie • Zvážiť typ papiera pred tlačou fotografií (lesklý, polomatný, matný) • Počet vystavovaných fotografií 4-8

Pravidlá

•	Vystavovateľ sa musí riadne zaregistrovať u usporiadateľa.
•	Online registrácia bude spustená 2 týždne pred podujatím.
•	Online registrovaní vystavovatelia musia osobne potvrdiť účasť v infostánku podujatia.
•	Registrácia bude možná aj počas trvania výstavy priamo na mieste.
•	Inštalácia fotografií je možná po pridelení karty vystavovateľa ktorá bude viditeľne
	umiestnená na výstavnej ploche a slúži na prideľovanie fotobodov.
•	Vystavovateľ musí byť autorom vystavovaných fotografií.
•	Počet vystavovaných fotografií je maximálne 8.
•	V prípade zastúpenia sa musia uviesť pri registrácii údaje obidvoch osôb
	(s uvedením osoby zodpovednej za obsah a správu fotografií).
•	Každý vystavovateľ má okrem možnosti prezentovania svojej tvorby
	aj šancu vyhrať niektoré z cien, v rôznych kategóriách:

		- odborná
			Víťaza odbornej kategórie určí komisia zložená z profesionálnych
			fotografov, pozvaných organizátorom podujatia.

		- organizátorská
			Víťaza organizátorskej kategórie určí komisia zložená z členov o.z. NOBAF.

		- cena NAY ELEKTRODOM

		- verejná
			Víťaza verejnej kategórie určia návštevníci Medickej záhrady nasledovným spôsobom.
			Každý vystavovateľ alebo návštevník Medickej záhrady dostane
			pri vstupe tri označené fotobody, z ktorých každý pridelí
			jednej z troch (podľa neho) najlepších fotografií. Víťazom sa stane vystavovateľ,
			ktorého fotografie získajú najviac fotobodov pridelených verejnosťou.

•	Vystavené fotografie nesmú  byť v rozpore z etickými kódexami a dobrými mravmi,
	svojím obsahom nesmú vzbudzovať verejné pohoršenie, ohrozovať mravnú výchovu mládeže
	ani vyjadrovať zjavné politické názory.
•	Vystavovateľ nesmie žiadnym spôsobom narušiť priebeh podujatia
	a musí sa riadiť pokynmi organizátora

•	Usporiadateľ nezodpovedá za obsah vystavených fotografií a tento rozhodne nevyjadruje názory
	a postoje usporiadateľa.
•	Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť vystavovateľa zo súťaže, deinštalovať jeho expozíciu
	predčasne a vykázať ho z podujatia ak závažným spôsobom poruší pravidlá podujatia.
•	Usporiadateľ nezodpovedá za fotografie a ich prípadné poškodenie.
•	Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu, najmä v súvislosti s počasím.

VŠETKO O AKCII NA: WWW.FOTOVZAHRADE.SK
Share
comments